Chúng tôi với quyết tâm phát triển nguồn nhân tài trẻ Việt Nam dựa trên hạt nhân là GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO, để tạo ra nguồn tài nguyên con người là nòng cốt đóng góp cho sự nghiệp Nhật Bản giải pháp nhân sự tối ưu nhất

Dịch vụ ...

Hợp tác lao động Việt-Nhật: Nhiều cơ hội cho người lao động (Bài 1)

Quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng trở nên sâu sắc và mật thiết, đặc biệt trong việc hợp tác lao động.

Chi tiết

Hợp tác lao động Việt-Nhật: Nhiều cơ hội cho người lao động (Bài 2)

Quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng trở nên sâu sắc và mật thiết, đặc biệt trong việc hợp tác lao động.

Chi tiết

Thanh xuân trọn vẹn của chúng tôi nhờ cả vào LFT

Thanh xuân trọn vẹn của chúng tôi nhờ cả vào Lufuto trong thời gian học tại trường và dành trọn vẹn 3 năm tuổi trẻ của mình cho nước Nhật.

Chi tiết