Chúng tôi với quyết tâm phát triển nguồn nhân tài trẻ Việt Nam dựa trên hạt nhân là GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO, để tạo ra nguồn tài nguyên con người là nòng cốt đóng góp cho sự nghiệp Nhật Bản giải pháp nhân sự tối ưu nhất

Dịch vụ ...

Cách thức chào hỏi của người Nhật Bản

Cùng tìm hiểu về cách chào hỏi của người Nhật và các nét đẹp văn hóa ứng xử khác để biết thêm bí quyết khi làm việc ở nước Nhật nhé.

Chi tiết

Những quy tắc ứng xử (manner) tại Nhật Bản

Chúng ta, ai cũng muốn được sống một cách tự do và thoải mái. Nhưng một khi đã có sự tiếp xúc giữa người với người, thì không thể nào chỉ làm theo ý muốn của mình thôi được. ..

Chi tiết

Bạn đã tìm được sứ mệnh của cuộc đời mình chưa ?!

Bạn đi làm chỉ đơn giản để nuôi sống bản thân và gia đình hay còn vì một mục đích nào khác. Mỗi ngày đến cơ quan, bạn đang bán thời gian và sức lực để nhận lương hay bạn đang theo đuổi sứ mệnh cuộc đời.

Chi tiết