Chúng tôi với quyết tâm phát triển nguồn nhân tài trẻ Việt Nam dựa trên hạt nhân là GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO, để tạo ra nguồn tài nguyên con người là nòng cốt đóng góp cho sự nghiệp Nhật Bản giải pháp nhân sự tối ưu nhất

...

Thời gian sử dụng internet hàng ngày của giới trẻ Nhật Bản

05-03-2019
1764

Văn phòng nội các Nhật Bản đã tiến hành một cuộc khảo sát về tình hình sử dụng mạng internet của giới trẻ. Kết quả cho thấy trung bình một ngày, thời gian sử dụng internet ở độ tuổi này là gần 3 giờ đồng hồ. Xem video là mục đích sử dụng thường xuyên nhất.

Văn phòng nội các Nhật Bản đã tiến hành một cuộc khảo sát về tình hình sử dụng mạng internet của giới trẻ. Kết quả cho thấy trung bình một ngày, thời gian sử dụng internet ở độ tuổi này là gần 3 giờ đồng hồ. Xem video là mục đích sử dụng thường xuyên nhất.

 

Cuộc khảo sát đã được thực hiện từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2018, độ tuổi từ 10 đến 17 tuổi với cả nam và nữ trên toàn quốc. Khảo sát nhận được câu trả lời của 3.079 người.

Cụ thể, thời gian bình quân sử dụng internet trên một ngày là 2 giờ 49 phút, tăng 9 phút so với khảo sát của năm trước đó. Lứa tuổi tiểu học đã tăng thời gian sử dụng lên 21 phút thành 1 giờ 58 phút, học sinh trung học tăng lên thành 2 giờ 44 phút (tăng 15 phút) và học sinh cấp 3 tăng 3 phút thành 3 giờ 37 phút một ngày.

Bên cạnh đó, tính theo mục đích sử dụng thì 79% cho biết mục đích chính là xem các video, tiếp đến là 76% chơi game và sau 66% là hoạt động trên mạng xã hội SNS hoặc nhắn tin.

Cán bộ thuộc Văn phòng nội các cho biết “thời gian sử dụng internet đang tăng dần qua các năm, chúng tôi mong sẽ tiến hành kêu gọi các tầng lớp trẻ tuổi này sử dụng thời gian trên internet một cách hiệu quả nhất sau khi dựa vào những phân tích của các nhà chuyên môn”.

Nguồn: tinhte.vn