Chuyên nghiệp trong việc làm, giới thiệu nhân sự cao cấp cho các công ty Nhật Bản. Mục tiêu đào tạo và giáo dục của chúng tôi là chuyển biến nhân sự của doanh nghiệp trở thành nguồn tài nguyên quan trọng nhất.

Việc làm tại Việt Nam

29-07-2019
🕵️ TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG NHẬT (Toàn thời gian) 🕵️
13-03-2019
CẦN GẤP 1 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUỐC TẾ PHỤ TRÁCH THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN