GIÁO DỤC ĐỂ PHÁT TRIỂN - ĐÀO TẠO ĐỂ LÀM VIỆC - TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

TƯ VẤN ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN DỰA TRÊN QUAN ĐIỂM CHÚ 
TRỌNG NHÂN SỰ - CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG TRONG VẬN HÀNH 
CÔNG TY TẠI VIỆT NAM
Với kinh nghiệm dày dặn trong tư vấn cùng mạng lưới mối quan hệ rộng rãi với các công ty sở tại, chúng tôi đã tư vấn thành công cho nhiều kết nối giữa các công ty Việt và Nhật. Đồng thời, bằng sự am hiểu sâu sắc nhân sự Việt Nam, chúng tôi còn cung ứng các giải pháp hiệu quả về nhân sự trong các công ty Việt Nam
1
Tư vấn trong giai đoạn tìm hiểu đối tác giao dịch, đầu tư
Giới thiệu doanh nghiệpViệt Nam
Với mạng lưới đối tác rộng rãi tại Việt Nam, chúng tôi giới thiệu, sắp xếp trao đổi thương mại với các doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của Quý công ty. Đồng thời, nhân viên thông dịch chuyên trách sẽ đi cùng để hỗ trợ cho ngày viếng thăm đối tác này.
Lên kế hoạch, tổ chứccác buổi hội thảothương mại
Lên kế hoạch tổ chức hội thảo xúc tiến kết nối thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản, đảm nhận mời gọi doanh nghiệp Việt Nam tham gia cũng như tổ chức hội thảo.
Hỗ trợ điều tra thịtrường Việt Nam
Hỗ trợ điều tra, thu thập thông tin thị trường Việt Nam cấp thiết cho quyết định đầu tư của quý công ty và sắp xếp các buổi hẹn cần thiết cho những điều tra đó.
Hỗ trợ tuyển dụng nhânsự Việt Nam
Hướng dẫn về thời gian, hình thức tuyển dụng thích hợp cho việc tuyển dụng nhân sự Việt Nam. Đồng thời tư vấn các bí quyết tuyển dụng thành công cũng như những điều cần chú ý trong tuyển dụng.
2
Tư vấn sau giai đoạn quyết định đầu tư và công tác chuẩn bị
Tư vấn chọn lựa 
bất động sản
Tư vấn chọn lựa và hỗ trợ tìm kiếm bất động sản cần thiết khi đầu tư vào Việt Nam như nhà máy hay nhà ở cho nhân viên người Nhật thường trú tại Việt Nam.
Hỗ trợ các thủ tục xin cấp giấy 
phép kinh doanh
Tư vấn loại hình giấy phép kinh doanh thích hợp nhất đối với công việc mà Quý công ty muốn phát triển tại Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn các bước hoặc thay mặt công ty thực hiện khi tiến hành xin giấy phép kinh doanh.
Tư vấn chiến lược nguồn nhân 
lực Việt Nam
Với kinh nghiệm đào tạo nhân sự dày dặn, chúng tôi tư vấn các giải pháp hiệu quả trong đăng tuyển, tuyển dụng, đào tạo nhân sự để vận hành và phát triển kinh doanh tại Việt Nam.
3
Tư vấn sau khi có giấy phép đầu tư
Hỗ trợ xin visa
Thực hiện các thủ tục xin visa cho nhân viên người Nhật đến làm việc tại Việt Nam, cũng như xin visa cho nhân viên người Việt Nam đi công tác tại Nhật.
background mo
Hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp Việt Nam
Với mục đích kết nối doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, với mạng lưới doanh nghiệp đối tác rộng rãi, chúng tôi hỗ trợ kết nối, đồng thời tổ chức các hội thảo thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.
Hỗ trợ công việc kế toán
Tư vấn các vấn đề về kế toán cũng như nhận ủy thác nghiệp vụ làm sổ sách kế toán do kế toán trưởng người Việt Nam công ty chúng tôi đảm nhận.
background mo
Tư vấn quản lý công ty tại Việt Nam
Tư vấn các bí quyết thành công cũng như các điểm cần chú ý trong xây dựng cơ cấu tổ chức và vận hành công ty tại Việt Nam.
Tư vấn pháp lý và lao động
Với kinh nghiệm dày dặn trong tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản, chúng tôi cũng tư vấn chi tiết các giải pháp về pháp lý và lao động cho Quý công ty.
background mo